JDConsult, s.r.o. poskytuje komplexné služby spracovania mzdovej agendy pre fyzické a právnické osoby a podporu riadenia ľudských zdrojov. V prípade potreby zastupujme našich klientov pri kontakte s príslušnými štátnymi inštitúciami.

Mimo základného výpočtu miezd a spracovania odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne je súčasťou vedenia mzdovej agendy:

  • prihláška zamestnávateľa SP/ZP
  • prihláška zamestnanca SP/ZP
  • mesačný výkaz SP/ZP
  • príloha k mesačnému výkazu SP/ZP
  • evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
  • odhláška zamestnanca SP/ZP
  • odhláška zamestnávateľa SP/ZP
  • výplatné pásky
  • ročné zúčtovanie pre zdravotné poisťovne