JDConsult, s.r.o. poskytuje komplexné služby daňové poradenstva pre fyzické a právnické osoby. V prípade potreby zastupujme našich klientov pri kontakte s príslušnými štátnymi inštitúciami.

 

Medzi poskytované služby v oblasti správy a riadenia daní patrí:

  • optimalizácia daňových povinností,
  • daňové plánovanie,
  • optimalizácia spôsobu obstarania investičného majetku,
  • výber vhodného spôsobu odpisovania,
  • tvorba rezerv a opravných položiek ako danového výdavku,
  • vypracovanie stanovísk k špecifickým daňovým otázkam,
  • overovanie a kontrola daňových priznaní,
  • odporučenie a poučenie vo veciach daní a poplatkov,
  • interpretácia daňových predpisov, atď.